World Championship 2012 - Saalfelden - Elite Women

Click on a picture to zoom in

01_1-Catharine Pendrel
01_1-Catharine Pendrel
01_2-Catharine Pendrel
01_2-Catharine Pendrel
01_3-Catharine Pendrel
01_3-Catharine Pendrel
01_4-Catharine Pendrel
01_4-Catharine Pendrel
01_5-Catharine Pendrel
01_5-Catharine Pendrel
02_01-Julie Bresset
02_01-Julie Bresset
02_02-Julie Bresset
02_02-Julie Bresset
02_03-Julie Bresset
02_03-Julie Bresset
02_04-Julie Bresset
02_04-Julie Bresset
02_05-Julie Bresset
02_05-Julie Bresset
02_06-Julie Bresset
02_06-Julie Bresset
02_07-Julie Bresset
02_07-Julie Bresset
02_08-Julie Bresset
02_08-Julie Bresset
02_09-Julie Bresset
02_09-Julie Bresset
02_10-Julie Bresset
02_10-Julie Bresset
02_11-Julie Bresset
02_11-Julie Bresset
02_12-Julie Bresset
02_12-Julie Bresset
02_13-Julie Bresset
02_13-Julie Bresset
03_1-Gunn-Rita Dahle Flesjaa
03_1-Gunn-Rita Dahle Flesjaa
03_2-Gunn-Rita Dahle Flesjaa
03_2-Gunn-Rita Dahle Flesjaa
03_3-Gunn-Rita Dahle Flesjaa
03_3-Gunn-Rita Dahle Flesjaa
03_4-Gunn-Rita Dahle Flesjaa
03_4-Gunn-Rita Dahle Flesjaa
03_5-Gunn-Rita Dahle Flesjaa
03_5-Gunn-Rita Dahle Flesjaa
04_1-Sabine Spitz
04_1-Sabine Spitz
04_2-Sabine Spitz
04_2-Sabine Spitz
04_3-Sabine Spitz
04_3-Sabine Spitz
04_4-Sabine Spitz
04_4-Sabine Spitz
04_5-Sabine Spitz
04_5-Sabine Spitz
05_1-Irina Kalentieva
05_1-Irina Kalentieva
05_2-Irina Kalentieva
05_2-Irina Kalentieva
05_3-Irina Kalentieva
05_3-Irina Kalentieva
05_4-Irina Kalentieva
05_4-Irina Kalentieva
05_5-Irina Kalentieva
05_5-Irina Kalentieva
05_6-Irina Kalentieva
05_6-Irina Kalentieva
05_7-Irina Kalentieva
05_7-Irina Kalentieva
05_8-Irina Kalentieva
05_8-Irina Kalentieva
06_1-Esther Suess
06_1-Esther Suess
06_2-Esther Suess
06_2-Esther Suess
06_3-Esther Suess
06_3-Esther Suess
06_4-Esther Suess
06_4-Esther Suess
06_5-Esther Suess
06_5-Esther Suess
07_1-Georgia Gould
07_1-Georgia Gould
07_2-Georgia Gould
07_2-Georgia Gould
07_3-Georgia Gould
07_3-Georgia Gould
07_4-Georgia Gould
07_4-Georgia Gould
07_5-Georgia Gould
07_5-Georgia Gould
07_6-Georgia Gould
07_6-Georgia Gould
07_7-Georgia Gould
07_7-Georgia Gould
07_8-Georgia Gould
07_8-Georgia Gould
07_9-Georgia Gould
07_9-Georgia Gould
08_1-Katrin Leumann
08_1-Katrin Leumann
08_2-Katrin Leumann
08_2-Katrin Leumann
08_3-Katrin Leumann
08_3-Katrin Leumann
08_4-Katrin Leumann
08_4-Katrin Leumann
09_1-Emily Batty
09_1-Emily Batty
09_2-Emily Batty
09_2-Emily Batty
09_3-Emily Batty
09_3-Emily Batty
09_4-Emily Batty
09_4-Emily Batty
09_5-Emily Batty
09_5-Emily Batty
09_6-Emily Batty
09_6-Emily Batty
09_7-Emily Batty
09_7-Emily Batty
09_8-Emily Batty
09_8-Emily Batty
10_1-Katerina Nash
10_1-Katerina Nash
10_2-Katerina Nash
10_2-Katerina Nash
10_3-Katerina Nash
10_3-Katerina Nash
10_4-Katerina Nash
10_4-Katerina Nash
11_1-Elisabeth Osl
11_1-Elisabeth Osl
11_2-Elisabeth Osl
11_2-Elisabeth Osl
11_3-Elisabeth Osl
11_3-Elisabeth Osl
11_4-Elisabeth Osl
11_4-Elisabeth Osl
11_5-Elisabeth Osl
11_5-Elisabeth Osl
11_6-Elisabeth Osl
11_6-Elisabeth Osl
12_1-Blaza Klemencic
12_1-Blaza Klemencic
12_2-Blaza Klemencic
12_2-Blaza Klemencic
12_3-Blaza Klemencic
12_3-Blaza Klemencic
12_4-Blaza Klemencic
12_4-Blaza Klemencic
12_5-Blaza Klemencic
12_5-Blaza Klemencic
13_1-Alexandra Engen
13_1-Alexandra Engen
13_2-Alexandra Engen
13_2-Alexandra Engen
13_3-Alexandra Engen
13_3-Alexandra Engen
13_4-Alexandra Engen
13_4-Alexandra Engen
13_5-Alexandra Engen
13_5-Alexandra Engen
13_6-Alexandra Engen
13_6-Alexandra Engen
13_7-Alexandra Engen
13_7-Alexandra Engen
14_1-Eva Lechner
14_1-Eva Lechner
14_2-Eva Lechner
14_2-Eva Lechner
14_3-Eva Lechner
14_3-Eva Lechner
14_4-Eva Lechner
14_4-Eva Lechner
14_5-Eva Lechner
14_5-Eva Lechner
15_1-Tanja Zakelj
15_1-Tanja Zakelj
15_2-Tanja Zakelj
15_2-Tanja Zakelj
15_3-Tanja Zakelj
15_3-Tanja Zakelj
15_4-Tanja Zakelj
15_4-Tanja Zakelj
16_1-Karen Hanlen
16_1-Karen Hanlen
16_2-Karen Hanlen
16_2-Karen Hanlen
16_3-Karen Hanlen
16_3-Karen Hanlen
16_4-Karen Hanlen
16_4-Karen Hanlen
17_1-Marie-Helene Premont
17_1-Marie-Helene Premont
17_2-Marie-Helene Premont
17_2-Marie-Helene Premont
17_3-Marie-Helene Premont
17_3-Marie-Helene Premont
17_4-Marie-Helene Premont
17_4-Marie-Helene Premont
18_1-Annika Langvad
18_1-Annika Langvad
18_2-Annika Langvad
18_2-Annika Langvad
18_3-Annika Langvad
18_3-Annika Langvad
18_4-Annika Langvad
18_4-Annika Langvad
18_5-Annika Langvad
18_5-Annika Langvad
19_1-Lea Davison
19_1-Lea Davison
19_2-Lea Davison
19_2-Lea Davison
19_3-Lea Davison
19_3-Lea Davison
19_4-Lea Davison
19_4-Lea Davison
20_1-Adelheid Morath
20_1-Adelheid Morath
20_2-Adelheid Morath
20_2-Adelheid Morath
20_3-Adelheid Morath
20_3-Adelheid Morath
20_4-Adelheid Morath
20_4-Adelheid Morath
21_1-Tereza Hurikova
21_1-Tereza Hurikova
21_2-Tereza Hurikova
21_2-Tereza Hurikova
21_3-Tereza Hurikova
21_3-Tereza Hurikova
21_4-Tereza Hurikova
21_4-Tereza Hurikova
21_5-Tereza Hurikova
21_5-Tereza Hurikova
21_6-Tereza Hurikova
21_6-Tereza Hurikova
22_1-Aleksandra Dawidowicz
22_1-Aleksandra Dawidowicz
22_2-Aleksandra Dawidowicz
22_2-Aleksandra Dawidowicz
22_3-Aleksandra Dawidowicz
22_3-Aleksandra Dawidowicz
22_4-Aleksandra Dawidowicz
22_4-Aleksandra Dawidowicz
22_5-Aleksandra Dawidowicz
22_5-Aleksandra Dawidowicz
23_1-Elisabeth Brandau
23_1-Elisabeth Brandau
23_2-Elisabeth Brandau
23_2-Elisabeth Brandau
24_1-Rosara Joseph
24_1-Rosara Joseph
24_2-Rosara Joseph
24_2-Rosara Joseph
24_3-Rosara Joseph
24_3-Rosara Joseph
24_4-Rosara Joseph
24_4-Rosara Joseph
24_5-Rosara Joseph
24_5-Rosara Joseph
25_1-Marielle Saner-Guinchard
25_1-Marielle Saner-Guinchard
25_2-Marielle Saner-Guinchard
25_2-Marielle Saner-Guinchard
25_3-Marielle Saner-Guinchard
25_3-Marielle Saner-Guinchard
25_4-Marielle Saner-Guinchard
25_4-Marielle Saner-Guinchard
26_1-Kathrin Stirnemann
26_1-Kathrin Stirnemann
26_2-Kathrin Stirnemann
26_2-Kathrin Stirnemann
26_3-Kathrin Stirnemann
26_3-Kathrin Stirnemann
26_4-Kathrin Stirnemann
26_4-Kathrin Stirnemann
27_1-Janka Stevkova
27_1-Janka Stevkova
27_2-Janka Stevkova
27_2-Janka Stevkova
27_3-Janka Stevkova
27_3-Janka Stevkova
27_4-Janka Stevkova
27_4-Janka Stevkova
28_1-Heather Irmiger
28_1-Heather Irmiger
28_2-Heather Irmiger
28_2-Heather Irmiger
28_3-Heather Irmiger
28_3-Heather Irmiger
28_4-Heather Irmiger
28_4-Heather Irmiger
30_1-Sabrina Enaux
30_1-Sabrina Enaux
30_2-Sabrina Enaux
30_2-Sabrina Enaux
30_3-Sabrina Enaux
30_3-Sabrina Enaux
30_4-Sabrina Enaux
30_4-Sabrina Enaux
30_5-Sabrina Enaux
30_5-Sabrina Enaux
30_6-Sabrina Enaux
30_6-Sabrina Enaux
30_7-Sabrina Enaux
30_7-Sabrina Enaux
31_1-Mary McConneloug
31_1-Mary McConneloug
31_2-Mary McConneloug
31_2-Mary McConneloug
31_3-Mary McConneloug
31_3-Mary McConneloug
31_4-Mary McConneloug
31_4-Mary McConneloug
31_5-Mary McConneloug
31_5-Mary McConneloug
32_1-Lucie Chainel-Lefevre
32_1-Lucie Chainel-Lefevre
32_2-Lucie Chainel-Lefevre
32_2-Lucie Chainel-Lefevre
32_3-Lucie Chainel-Lefevre
32_3-Lucie Chainel-Lefevre
32_4-Lucie Chainel-Lefevre
32_4-Lucie Chainel-Lefevre
33_1-Cecile Ravanel
33_1-Cecile Ravanel
34_1-Nataliya Krompets
34_1-Nataliya Krompets
34_2-Nataliya Krompets
34_2-Nataliya Krompets
34_3-Nataliya Krompets
34_3-Nataliya Krompets
34_4-Nataliya Krompets
34_4-Nataliya Krompets
34_5-Nataliya Krompets
34_5-Nataliya Krompets
36_1-Sarah Koba
36_1-Sarah Koba
36_2-Sarah Koba
36_2-Sarah Koba
36_3-Sarah Koba
36_3-Sarah Koba
36_4-Sarah Koba
36_4-Sarah Koba
36_5-Sarah Koba
36_5-Sarah Koba
37_1-Vera Andreeva
37_1-Vera Andreeva
37_2-Vera Andreeva
37_2-Vera Andreeva
37_3-Vera Andreeva
37_3-Vera Andreeva
37_4-Vera Andreeva
37_4-Vera Andreeva
37_5-Vera Andreeva
37_5-Vera Andreeva
38_1-Amanda Sin
38_1-Amanda Sin
38_2-Amanda Sin
38_2-Amanda Sin
38_3-Amanda Sin
38_3-Amanda Sin
38_4-Amanda Sin
38_4-Amanda Sin
39_1-Rie Katayama
39_1-Rie Katayama
39_2-Rie Katayama
39_2-Rie Katayama
40_1-Silke Schmidt
40_1-Silke Schmidt
40_2-Silke Schmidt
40_2-Silke Schmidt
40_3-Silke Schmidt
40_3-Silke Schmidt
40_4-Silke Schmidt
40_4-Silke Schmidt
40_5-Silke Schmidt
40_5-Silke Schmidt
40_6-Silke Schmidt
40_6-Silke Schmidt
41_1-Anja Gradl
41_1-Anja Gradl
41_2-Anja Gradl
41_2-Anja Gradl
41_3-Anja Gradl
41_3-Anja Gradl
41_4-Anja Gradl
41_4-Anja Gradl
41_5-Anja Gradl
41_5-Anja Gradl
42_1-Anna Villar Argente
42_1-Anna Villar Argente
42_2-Anna Villar Argente
42_2-Anna Villar Argente
42_3-Anna Villar Argente
42_3-Anna Villar Argente
43_1-Elisabeth Sveum
43_1-Elisabeth Sveum
43_2-Elisabeth Sveum
43_2-Elisabeth Sveum
43_3-Elisabeth Sveum
43_3-Elisabeth Sveum
43_4-Elisabeth Sveum
43_4-Elisabeth Sveum
44_1-Sandra Walter
44_1-Sandra Walter
44_2-Sandra Walter
44_2-Sandra Walter
44_3-Sandra Walter
44_3-Sandra Walter
45_1-Maaris Meier
45_1-Maaris Meier
45_2-Maaris Meier
45_2-Maaris Meier
46_1-Lee Craigie
46_1-Lee Craigie
46_2-Lee Craigie
46_2-Lee Craigie
46_3-Lee Craigie
46_3-Lee Craigie
47_1-Anna Szafraniec
47_1-Anna Szafraniec
47_2-Anna Szafraniec
47_2-Anna Szafraniec
47_3-Anna Szafraniec
47_3-Anna Szafraniec
47_4-Anna Szafraniec
47_4-Anna Szafraniec
47_5-Anna Szafraniec
47_5-Anna Szafraniec
47_6-Anna Szafraniec
47_6-Anna Szafraniec
49_1-Heidi Rosasen Sandsto
49_1-Heidi Rosasen Sandsto
49_2-Heidi Rosasen Sandsto
49_2-Heidi Rosasen Sandsto
49_3-Heidi Rosasen Sandsto
49_3-Heidi Rosasen Sandsto
49_4-Heidi Rosasen Sandsto
49_4-Heidi Rosasen Sandsto
49_5-Heidi Rosasen Sandsto
49_5-Heidi Rosasen Sandsto
50_1-Joana Barbosa
50_1-Joana Barbosa
50_2-Joana Barbosa
50_2-Joana Barbosa
51_1-Pavla Havlikova
51_1-Pavla Havlikova
51_2-Pavla Havlikova
51_2-Pavla Havlikova
53_1-Rowena Fry
53_1-Rowena Fry
53_2-Rowena Fry
53_2-Rowena Fry
56_1-Erin Huck
56_1-Erin Huck
56_2-Erin Huck
56_2-Erin Huck
56_3-Erin Huck
56_3-Erin Huck
56_4-Erin Huck
56_4-Erin Huck
59_1-Stephania Magri
59_1-Stephania Magri
60_1-Agusta Maria Apaza
60_1-Agusta Maria Apaza
60_2-Agusta Maria Apaza
60_2-Agusta Maria Apaza
60_3-Agusta Maria Apaza
60_3-Agusta Maria Apaza
60_4-Agusta Maria Apaza
60_4-Agusta Maria Apaza
61_1-Noelia Rodriguez
61_1-Noelia Rodriguez
61_2-Noelia Rodriguez
61_2-Noelia Rodriguez
62_1-Jaqueline Alvarez
62_1-Jaqueline Alvarez
62_2-Jaqueline Alvarez
62_2-Jaqueline Alvarez
62_3-Jaqueline Alvarez
62_3-Jaqueline Alvarez

For public use, please refer to Creative Commons contract:

Creative Commons License

Commercial use forbidden without my written approbation, contact me